Paříz 2023

V květnu jsme se s partou kamarádů vydali do Paříže. Primárním cílem byla turistika, ale v rámci výletu jsme jeden den navštívili Major turnaj v CSGO (poslední Major v CSGO). Zážitek skvělý, atmosféra a architektura zase úplně jiná než v Amsterodamu.